new 44

В пошуках своєї другої половинки

Автор: Ірина Мельник для психологічної колонки міської газети

Мабуть кожен з нас не раз чув фразу «шукаю свою половинку», але мало хто знає про походження цієї фрази. Вживання цього вислову сягає глибини віків, за часів античності існував міф про андрогінів, описаний в діалозі «Бенкет» Платона. Розповідає міф про людей без статі, яких називали андрогінами, так як вони поєднували в собі одночасно чоловіче і жіноче начало. Якось настав час, коли плем′я цих величних людей, подібно до титанів, почали зазіхати на владу Богів, завдяки своєму розумові та розвиненості культури. Саме тому Зевс як верховний бог вирішив провчити їх, перерубавши їх навпіл, зменшивши цим самим їх силу та завзятість вдвоє. І з того часу Землю стали заселяти чоловіки і жінки − дві частинки одного цілого, що натхненно шукають одне одного щоб возз’єднатись навіки.

Насправді, це лише міф, тим не менше кожен прагне знайти саме ту людину, що ідеально йому підходить. В пошуках за своїм щастям люди часто помиляються, перебирають десятки потенційних партнерів, a хтось взагалі відмовляється вірити y світлі почуття, кажучи що це бутафорія. І кожен з них має на це право, однак рано чи пізно в наших думках , навіть затятого циніка, промайне: добре було б мати поруч близьку людину, яка зрозуміє, підтримає в тяжку хвилину… Саме про це ми будемо роздумувати в цій статті, a ще спробуємо з′ясувати, які ефективні психологічні прийоми можна застосовувати в пошуках «ідеального партнера».

Отже, якщо до Вас прийшло усвідомлення того, що настав час змінювати щось в особистому своєму житті, то Ви готові до пошуків свого ідеального партнера.

З чого почати?

По-перше слід викинути з голови заїжджені фрази типу «всі вони однакові», «всі нормальні чоловіки (жінки) одружені» і т.д.

По-друге, сформувати готовність до стосунків, яка полягає y чіткому рішенні змінювати стан речей та у розумінні хто саме вам потрібен. Ще раз підтвердимо матеріалістичну філософію і згадаємо, що всі наші думки можуть матеріалізовуватись, тому не слід скупитись на фантазування і уявляти вашого обранця (зробити психологічний портрет особи, яку ви хотіли б бачити поруч із собою). Звісно все це умовності, безперечно, коли закохуєшся, то всі попередні фантазії про ідеал можуть відходити на задній план, однак встановлені нами критерії допоможуть розпізнати близьку нам по духу людину.

Слід дати собі чітку установку на те, що якщо відразу після знайомства y стосунках з людиною виникає ряд протиріч (вас щось дратує в поведінці чи звичках людини, ваші цінності зовсім різні, ви постійно сперечаєтесь і т.д.), то не слід сподіватись на те, що Ви будь-що «підлаштуєте цю людину під себе». Як показує практичний досвід психотерапії, ця помилка стає фатальною для стосунків, адже партнера слід сприймати таким, яким він є, це не означає, що він не може змінюватись на краще, однак не кожен зможе погодитись на кардинальні зміни власного світогляду та особистості заради іншого.

Не перестарайтесь, тут головне запастись терпінням та пильністю, щоб не проґавити своє і не вхопити чуже. Деякі жінки і чоловіки обирають 2 основні стратегії поведінки: «активне нав′язування» або «пасивне очікування», що є двома крайніми полюсами, і хоча в пошуках кохання всі способи прийнятні, однак продуктивним і найбільш оптимальним є гармонійність, якої можна досягти, якщо вірити своїм почуттям і не зраджувати принципам при одночасній ініціативності, однак пам′ятайте: «що занадто, то не здраво», тому просто будьте собою і не бійтесь приділити увагу чи завести флірт з людиною, яка вам дійсно подобається.

Психологічна сумісність або чи дійсно Ви з вашим партнером половинки цілого?

З точки зору психології, сумісність партнерів – це ефект гармонійного поєднання та взаємодії партнерів, що характеризується максимальною задоволеністю партнерів їхніми стосунками при адекватному усвідомленні всіх труднощів і проблем сумісного життя. Слово «сумісність» почало входити в психологічний обіг в XIX столітті, коли американець Амброз Бірз в своєму знаменитому «Словнику сатани» саркастично обіграв цей феномен : «сумісність – це коли чоловік та дружина одночасно вважають себе головою сім′ї».

Якщо існує поняття психологічної сумісності, то існує і протилежна йому несумісність. В чому вона може проявлятись? Серед багатьох психологів і досі існують суперечки щодо того, що краще для сумісності партнерів, їх подібність взаємодоповнення по принципу комплементарності (протилежності притягуються).

В 20-ті рр.. XIX ст. Теодор Ван де Велде, німецький сексолог писав: «Статистика показує, що вибір партнера для любовних стосунків здійснюється під знаком контрасту, доповнення. В 60-ті рр. французькі психологи Андре ле Талл та Сюзанна Сімон, автори праці «Характеры и супружеское счастье», відстоювали закон доповнюваності y виборі пари, який свідчив про те, що партнери по своїй психологічній сутності кардинально різні, однак вони взаємодоповнюють недоліки та позитивні сторони характерів один одного. Саме різниця між ними, як y кремнію та вогню, зароджує в людях іскру кохання.

Щодо мене, то хотілося б відмітити, що поділ за схожістю та відмінністю партнерів досить умовний, адже особистість динамічна, вона постійно змінюється, пристосовуючись до нових життєвих обставин, тому ключовим на мою думку y «сумісності» партнерів є взаєморозуміння між ними та наявність чи відсутність прагнення до побудови міцних стосунків, адже безперечно кохання – сильне почуття, «іскра», яку слід підтримувати діяльністю обох партнерів.

Психологічна сумісність партнерів може бути описана двома основними характеристиками взаємодії: показником суб′єктивної задоволеності партнером (психологічна ознака), показник емоційно-енергетичних затрат при спілкуванні з ним

( фізіологічний показник).

Психологи практики та науковці виділяють декілька рівнів психологічної сумісності партнерів, які можна брати до уваги як критерії при пошуках Вашого ідеалу:

«Духовна єдність» ( вищий, найбільш складний рівень сумісності, що полягає в спільності ціннісно-смислових орієнтацій, життєвих цінностей, поглядів. Ідеалів, світогляду, мотивів планів на майбутнє. Чим більше співпадають прагнення, цінності, переконання, тим краще люди розуміють і приймають один одного і тим вища психологічна сумісність партнерів).

Узгодженість очікувань y стосунках ( узгодженість функціонально-рольових очікувань – уявлення партнера про свою роль, місце і функції в даному союзі, що відповідають чи не відповідають очікуванням партнера).

Сумісність індивідуально-типологічних та фізіологічних характеристик особистостей потенційних партнерів стосунків:

сумісність темпераментів і характерів

сумісність та взаємна толерантність до особистісних рис, звичок.

сексуальна сумісність партнерів

Особливо важливе місце в сімейних відносинах відіграє ціннісна та сексуальна сумісність партнерів. Так як всі інші компоненти більш динамічні та змінювані в процесі адаптації членів любовного союзу одне до одного.

В ряді психологічних досліджень було виявлено багато закономірностей, які можуть стати показниками розвитку стосунків.

Психологічні передумови міцних стосунків y парі

В ряді психологічних досліджень в Америці було доведено, що вроджені біологічні якості в сумісній парі будуть контрасними, a набуті особистісні якості мають бути схожими. Стосунки в шлюби чи тривалих парах між людьми, які не дуже відрізняються станом здоров′я, походженням умовами життєдіяльності, виховання виступають більш міцними, адже ймовірність співпадіння їх ідеалів, цінностей, установок, поглядів (тобто набутих якостей) також вища.

Ймовірність міцних стосунків y парах, члени якої виховувались y повній родині вища ніж в неповній, оскільки виховуючись y повній людина засвоює модель батьківських орієнтацій на збереження сімейного благополуччя та сталості родини.

У 50 % розлучень серед жителів країн СНГ стають проблеми партнерів y сексуальній сфері. Що зумовлені відсутністю психофізіологічної сумісності, різних поглядах та ставленнях до інтимної сфери життя, a також відсутністю обговорення сексуальних потреб і фантазій між партнерами та наявністю подружніх зрад.

Психологічні дослідження в багатьох культурах світу сходяться на думці, що основою міцних стосунків виступають однакові погляди на сімейні ролі та функції, a також на розподіл побутових обов′язків між чоловіком та дружиною.

Таким чином, розглянувши структуру психологічної сумісності партнерів, можемо відмітити, що запорукою міцних стосунків виступає багато складових, однак основним компонентом я вважаю любов, взаєморозуміння, підтримка та повага. Можна довго говорити якими мають бути стосунки, якими мають бути партнери, але ми живемо y реальному житті і прекрасно розуміємо, що ідеального не буває, однак згідно свого життєвого та психотерапевтичного досвіду хотілося б відмітити, що головна запорука міцних стосунків – це готовність за них боротись, їх підтримувати і розвивати.

Бажаю Вам успіху в пошуках вашого кохання, будьте готові, що сімейне життя – це не лише радість і задоволення, a й постійна робота над собою, але воно того варте.

P. S. До статті додатою стандартизовані психодіагностичні матеріали, що дозволяють прогресивним парам проаналізувати власну партнерську сумісність та її перспективи.

Психодиагностика супружеских отношений

Скачать Диагностика представление о жизни в браке для партнеров «Брачный договор» Н. Козлова (психодиагностическая методика)

Рассказать друзьям:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google
  • Мой Мир
  • email
  • PDF

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.